Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường An Hòa   
Nội dung chi tiết
Phường an hòa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2016

Ngày đăng:15/12/2016 08:48

Ngày 15/12. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh phường An Hòa đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2016 cho đối tượng 4 gồm 120 học viên là các cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên và hội viên các tổ chức quần chúng của phường.

     Tới dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy; Ban Chỉ huy quân sự phường cùng các đồng chí thành viên hội đồng GDQP - AN phường. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh, công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh luôn được Đảng và chính quyền phường An Hòa quan tâm đặc biệt, nhằm bồi dưỡng kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về các vấn đề An ninh - Chính trị - Xã hội của đất nước và thế giới.

 

Đ/c Nguyễn Nhất Thống - Trưởng ban Tuyên giáo thành phố trình bày một nội dung trong chương trình học

 

 

     Trong thời gian 2 ngày tập trung học tập, các học viên được tiếp thu và quán triệt các chuyên đề: Về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc việt nam XHCN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Đường lối quan điểm của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QP, AN; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; Cùng một số nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật an ninh quốc gia, Luật dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị động viên.

 

Đông đảo học viên tham dự lớp học

 

 

     Lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với những nội dung đã được trang bị, các học viên sẽ áp dụng vào tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình đạt hiệu quả. Góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ và giữ vững An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội ở địa phương.


Tác giả: Quang Duy

Tin liên quan khác: