Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường An Hòa   
Nội dung chi tiết
Mặt trận tổ quốc

Ngày đăng:06/07/2016 00:00Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Đ/c Nguyễn Văn Xiềm

 Chủ tịch MTTQ

- ĐT:

- DĐ:

- Email:

2

 Đ/c Tăng Bích Loan

 Phó Chủ tịch TT MTTQ

- ĐT:

- DĐ:

- Email:

3

 Đ/c Lê Hồng Khâm

 Phó Chủ tịch MTTQ

- ĐT:

- DĐ:

- Email:


Tác giả: Phường An Hòa

Tin liên quan khác: