Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường An Hòa   
Nội dung chi tiết
Phường An Hòa tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2017

Ngày đăng:17/10/2017 16:13

Ngày 28 tháng 9 năm 2017, UBND phường An Hòa, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh phường An Hòa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên và hội viên thuộc đối tượng 4 năm 2017

Đến dự có Đồng chí Nguyễn Văn Đức – Phó bí thư Đảng ủy phường An Hòa; Đ/c Nguyễn Văn Xiềm - chủ tịch MTTQVN phường và các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội phường cùng các học viên là cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên và hội viên các tổ chức quần chúng của phường

 

Tại hội nghị, học viên đã được triển khai các nội dung như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển Kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tửng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật, quốc phòng, luật an ninh quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, luật dân quân tự vệ, Luật biên giới quốc gia, luật biển Việt Nam và pháp lệnh dự bị động viên….

 

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của phường nắm và hiểu rõ hơn về các vấn đề Chính trị - Xã hội; An ninh – Quốc phòng. Từ đó, hướng cán bộ, hội viên và nhân dân vào đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, phát huy truyền thống yêu  nước và tinh thần tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.


Tác giả: Quang Duy

Tin liên quan khác: