TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG AN HÒA
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Chủ nhật, 02/10/2022
Lĩnh vực thủ tục hành chính công
Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Hiển thị 1 đến 10 / 164 thủ tục
STTTên thủ tục hành chínhTên lĩnh vực
1
Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19
Lĩnh vực hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 
Lao động - Thương binh và Xã hội
2
Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
Lĩnh vực hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 
Lao động - Thương binh và Xã hội
3
Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lao động - việc làm - bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh 
Lao động - Việc làm - Bảo hiểm
4
Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác
Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác 
Tổ hợp tác
5
Thông báo thành lập tổ hợp tác
Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác 
Tổ hợp tác
6
Thông báo thành lập tổ hợp tác
Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác 
Tổ hợp tác
7
Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
Lịch vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em 
Lao động - Thương binh và Xã hội
8
Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
Lịch vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em 
Lao động - Thương binh và Xã hội
9
Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Lịch vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em 
Lao động - Thương binh và Xã hội
10
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
Lịch vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em 
Lao động - Thương binh và Xã hội
Hiển thị 1 đến 10 / 164 thủ tục