TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG AN HÒA
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Chủ nhật, 02/10/2022

UBND Phường An Hòa

Xem lịch công tác ngày 02/10/2022

Chủ trì cuộc họp Thời gian Nội dung họp Địa điểm họp Thành phần tham dự Ghi chú
Thứ hai, ngày 26/09/2022
Không có lịch
Thứ ba, ngày 27/09/2022
Không có lịch
Thứ tư, ngày 28/09/2022
Không có lịch
Thứ năm, ngày 29/09/2022
Không có lịch
Thứ sáu, ngày 30/09/2022
Không có lịch
Thứ bảy, ngày 01/10/2022
Không có lịch
Chủ nhật, ngày 02/10/2022
Không có lịch