TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG AN HÒA
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 06/02/2023

UBND Phường An Hòa

Xem lịch công tác ngày 06/02/2023

Chủ trì cuộc họp Thời gian Nội dung họp Địa điểm họp Thành phần tham dự Ghi chú
Thứ hai, ngày 06/02/2023
Không có lịch
Thứ ba, ngày 07/02/2023
Không có lịch
Thứ tư, ngày 08/02/2023
Không có lịch
Thứ năm, ngày 09/02/2023
Không có lịch
Thứ sáu, ngày 10/02/2023
Không có lịch
Thứ bảy, ngày 11/02/2023
Không có lịch
Chủ nhật, ngày 12/02/2023
Không có lịch