TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG AN HÒA
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 06/02/2023
ĐẠI BIỂU HĐND 2 CẤP TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ IV, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
Đại biểu hđnd 2 cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ iv, hội đồng nhân dân thành phố sa đéc khoá xii, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều nay, ngày 12/8/2022, mttq phường an hoà phối hợp với hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ iv, hội đồng nhân dân thành phố sa đéc khoá xii.Xem thêm